naar de ultralopersborne homepage

Stichting Vajra

Sinds enige tijd proberen Gerry en Jan-Albert via www.ultralopersborne.nl de Stichting Vajra en de Vajra Academy onder de aandacht te brengen.

Stichting Vajra is een organisatie die door middel van verscheidene projecten een bijdrage levert aan het welzijn bij de armsten in Nepal. Sinds de oprichting heeft Stichting Vajra zich door middel van kleinschalige, duurzame projecten ingezet voor onderwijs in Nepal. De bestaande scholen zijn veelal nauwelijks meer dan barakken en de kwaliteit van de lessen is vaak erbarmelijk. Het onderwijsniveau op privéscholen is weliswaar veel hoger, maar slechts weinig ouders kunnen het zich voor hun kinderen veroorloven. Vajra beheert een eigen internaat in de Kathmandu-vallei, sponsort de opleiding van ruim 80 kansrijke leerlingen en studenten uit kansarme gezinnen en heeft vier scholen in afgelegen gebieden gebouwd. Na de bouw werden deze scholen aan de overheid overgedragen. Het onderwijspeil op deze overheidsscholen blijft helaas op een laag niveau. Om écht aan de onderwijskwaliteit te kunnen bijdragen, heeft Vajra een eigen school laten bouwen die zij ook zelf beheert: de Vajra Academy. Op 10 maart 2007 werd de Vajra Academy feestelijk geopend.

Extra scholen
De Eureko Achmea Foundation heeft middels een donatie de Stichting Vajra ondersteund om twee scholen in Nepal te kunnen bouwen. De ultralopers uit Borne, Gerry Visser en Jan-Albert Lantink (bedrijfsarts Achmea Vitale Enschede) zijn evenals de Stichting Vajra erg blij met deze ondersteuning. Middels de Eureko Achmea Foundation werden er twee scholen gebouwd in Bhotsipha en Yamunadanda in Nepal. Deze plaatsen liggen in de bergen van Nepal in de provincie Sindhupalchowk, nabij de Tibetaanse grens. In de bergen van Nepal is de achterstand op onderwijsgebied enorm. Een van de speerpunten van Stichting Vajra is dan ook onderwijs. Met een relatief geringe bijdrage kan een fors resultaat behaald worden. Stichting Vajra werkt al tien jaar samen met zusterorganisatie Vajra Foundation Nepal en heeft in het onderhavige gebied uitstekende contacten.

In 2001 lag het gemiddelde jaarinkomen in Nepal op nog geen €200 per hoofd van de bevolking. Meer dan de helft van de bevolking leeft beneden de armoedegrens. Het zijn vooral de bewoners van dorpen als Botshipa en Yamunadanda waar men gemiddeld van minder dan één dollar $ 1 per dag moet leven (een categorie die door de UN is erkend als extreem arm), waardoor men niet zonder hulp van buitenaf uit de armoedespiraal kan komen.

Dankzij de geweldige ondersteuning van de Eureko Achmea Foundation werden er twee scholen gebouwd, een school voor 684 leerlingen in Bhotsipha en een voor 450 studenten in Yamunadanda en zijn begin november 2009 officieel geopend. Het was een bijzonder feestelijke gebeurtenis die in Nepal groots aangepakt wordt. Iedereen die meegewerkt heeft (en dat waren m.n. Nepalezen zelf ) wordt in het zonnetje gezet, het hele dorp loopt uit en is aanwezig bij de opening om niets te missen.


This page is linked to www.ultralopersborne.nl